ברוכים הבאים

לקורפוס העברית

מאגר העברית הדבורה של האוניברסיטה העברית

למאגר השיחות
two people speaking on the phone

מי אנחנו?

קורפוס העברית: מאגר העברית הדבורה של האוניברסיטה העברית מאגד הקלטות ותעתיקים של שיחות בעברית בת ימינו. המאגר מבוסס על תיעוד מוקלט של שיחות טלפון יומיומיות בין תלמידים ותלמידות באוניברסיטה העברית לבין חברים ובני משפחה. מטרת המאגר לספק בסיס לחקר השפה העברית בתחום השיח הדבור והאינטראקציה וכן בכל שאר תחומי הבלשנות.

איך מצטטים?

Marmorstein, M., Matalon, N., Efrati, A., Shaked, E., Folman, I. & Geva, Y. (2022). HCSH: HUJI Corpus of Spoken Hebrew. The Hebrew University of Jerusalem. Retrieved from https://www.huji-corpus.com.

מרמורשטיין, מ., מטלון, נ., אפרתי, א., שקד, א., פולמן, א. וגבע, י. (2022). קורפוס העברית: מאגר העברית הדבורה של האוניברסיטה העברית. האוניברסיטה העברית בירושלים. גישה דרך האתר https://www.huji-corpus.com.