מאגר השיחות

בעמוד זה אפשר לגשת אל קובצי השמע של השיחות ואל התעתיקים שלהן. בטבלה שלהלן, כל שיחה מיוצגת על ידי כותרת ומספר סידורי. לחיצה על כותרת השיחה תפתח חלונית ובה תיאור קצר של השיחה ושל המשתתפים בה, וקישורים להאזנה, לקריאה ולהורדה של השיחות והתעתיקים.
מזהה השיחה
משך
כותרת

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH001
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (23:09):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH002
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (16:43):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH003
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (20:58):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH004
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (11:25):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH005
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (10:40):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH006
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (10:03):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH007
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (11:51):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH008
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (09:54):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH009
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (19:59):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH010
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (47:47):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH011
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (10:55):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH013
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (44:43):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH014
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (12:06):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH015
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (09:14):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH016
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (10:23):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH017
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (14:54):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH018
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (10:05):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH019
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (16:47):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH021
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (15:31):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH022
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (17:15):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH023
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (23:56):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH024
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (10:27):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH025
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (20:06):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH026
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (25:16):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH027
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (32:30):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH028
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (01:12:46):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH029
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (56:59):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH030
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (19:55):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH031
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (10:40):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע

האזנה לשיחה וצפייה בתעתיק:
HCSH032
הורדת הקבצים: קובץ השמע המלא (26:27):
קובץ MP3
דקה אחת של שיחה עם גורם חיצוני הושמטה מקובץ השמע